Nemocnice Broumov

Smetanova 91, 550 16 Broumov, Nové Město

Interna

ambulance - všeobecná

491 413 248

ambulance - příjmová

601 570 606

ambulance - antikolagulační

491 413 236

jícnový ultrazvuk srdce (TEE)

491 413 248

JIP

491 413 270

služba sester

491 413 230

Klinická biochemie

laboratoř

491 413 280

odběry krve

607 006 030

Lékárna

Lékárna

491 582 367

Následná péče

služba sester I

491 413 256

služba sester II

491 413 210

služba sester III

491 413 250

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál