Nemocnice Jilemnice

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

ARO

ARO

481 551 227

Chirurgické oddělení

ambulance I

481 551 255

ambulance II

481 551 256

služba sester - odd. A

481 551 251

služba sester - odd. B

481 551 250

Dětské oddělení

ambulance I - nefrologická por.

481 551 333

ambulance II

481 551 334

služba sester

481 551 332

Dialýza

dialyzační sály

481 551 372

ambulance - nefrologická

481 551 375

Gynekologie

ambulance

481 551 295

služba sester

481 551 291

Interna

ambulance, vyšetřovna + sestra

481 551 218

ambulance - gastroenterologická

481 551 217

ergospirometrie

481 551 216

ultrazvuk

481 551 214

služba sester - odd. I (muži)

481 551 210

služba sester - odd. II (ženy)

481 551 211

Laboratoře

centrální laboratoře

481 551 341

hematologie

481 551 342

odběry krve

481 551 352

Lékárna

Lékárna

481 551 195

Neurologie

ambulance

481 551 278

vyšetřovna EEG

481 551 277

služba sester

481 551 275

Nukleární medicína

kartotéka

481 551 321

sestry

481 551 325

EKG Ergometrie

481 551 326

Odběrové místo

Odběrové místo - dárci

481 551 159

Odborné ambulance

homeo - MUDr. Stach

481 551 206

klinická logopedie - Mgr.Pilařová

481 551 151

klinická logopedie - Mgr.Šírová

481 551 179

kožní oddělení

481 551 116

ortopedie

481 551 102

plicní oddělení

481 551 178

posudkové

481 551 118

protetika

481 551 151

urologie

481 551 254

Pohotovost (LSPP)

Pohotovost (LSPP)

481 551 102

Porodnice

příjem

481 551 284

služba sester

481 551 281

Radiodiagnostické oddělení

centrální kartotéka

481 551 310

CT

481 551 312

skiagrafie I - skiaskopie

481 551 313

Skiagrafie II - angiografie

481 551 314

ultrazvuk

481 551 311

Recepce

Recepce

481 551 110

Rehabilitace

služba sester

481 551 181

Ústředna

Ústředna

481 551 111

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál