Nemocnice Náchod

Purkyňova 446, 547 69 Náchod

ARO

anesteziologická ambulance

605 579 449

lůžkové odd.

491 601 242

Chirurgické oddělení

kartotéka

491 601 122

ambulance - všeobecná

491 601 117

dětská chir. poradna

491 601 118

cévní a mamolog. poradna

491 601 120

JIP

491 601 136

služba sester - 1. patro

491 601 126

služba sester - 2. patro

491 601 130

dětská chirurgie - lůžka

491 601 135

Dětské a novorozenecké oddělení

pohotovost

491 601 771

ambulance - všeobecná

491 601 568

ambulance - odborná

491 601 569

ambulance - příjmová

491 601 769

služba sester - větší děti

491 601 762

služba sester - kojenci

491 601 765

služba sester - novorozenci

491 601 767

Dialyzační centrum

Dialyzační centrum

491 601 782

Endoskopické centrum

objednání, informace

491 601 577

nutriční ambulance

491 601 580

gastrochirurgická poradna

491 601 576

gastroenterolog. a hepatol. por.

491 601 580

Gynekologie a porodnictví

gynekol. příjmová ambulance

491 601 745

služba sester - gynekologie

491 601 744

služba sester - porodnice

491 601 752

Hematologie a transfuzní služba

příjem materiálu

491 601 418

ambulance - hematologická

491 601 415

laboratoř - hematologická

491 601 413

laboratoř - transfuzní

491 601 424

Infekční lékařství

ambulance I

491 601 516

ambulance II

491 601 517

služba sester - přízemí

491 601 515

služba sester - 1. patro

491 601 514

Interna

ambulance - všeobecná

491 601 721

ambulance - všeobecná AP

491 601 385

ambulance - kardiolog., nefrolog.

491 601 722

ambulance - diabet., endokrinol.

491 601 724

ambulance - osteologická

491 601 400

JIP

491 601 719

služba sester - 1. patro

491 601 715

služba sester - 2. patro

491 601 716

Klinická biochemie

odběry krve

491 601 116

laboratoř

491 601 777

Klinická imunologie a mikrobiologie

ambulance

491 601 915

konzultace

491 601 711

lab. - výsl. střev. a moč. infekce

491 601 450

lab. - výsledky vzd. a tkáň. infekce

491 601 451

Lékárna v ambulantním pavilonu

Lékárna v ambulantním pavilonu

491 601 592

Neurologie

ambulance I

491 601 214

ambulance II

491 601 216

elektroencefalografie (EEG)

491 601 215

elektromyografie (EMG)

491 601 217

rehabilitace

491 601 220

UZ mozkových cév (sonografie)

491 601 215

iktové centrum; JIP

491 601 594

služba sester

491 601 213

Onkologie

ambulance

491 601 575

Ortopedie

ambulance

491 601 173

ambulance (pro kontr. po úraze)

491 601 174

služba sester

491 601 177

ORL

ambulance

491 601 582

služba sester

491 601 155

Patologie a cytologie

laboratoř - bioptická

491 601 250

laboratoř - cytologická

491 601 253

laboratoř - imunohistochemická

491 601 250

nekropsie

491 601 255

Pohotovost

pro děti

491 601 771

pro dospělé

491 601 241

Radiodiagnostika

evidence pacientů

491 601 375

Rehabilitace

ambulance

491 601 728

služba sester - přízemí

491 601 514

služba sester - 1. patro

491 601 589

Urologie

kartotéka (objednávky)

491 601 165

služba sester

491 601 162

Ústředna

Ústředna

491 601 111

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál