Nemocnice Vrchlabí

Fügnerova 50, Vrchlabí 543 01

Centrální příjem

Centrální příjem

499 502 111

Dermatologie

ambulance

499 502 390

Chirurgické oddělení

ambulance

499 502 215

služba sester

499 502 292

Interna

ambulance

499 502 223

služba sester

499 502 271

Laboratoř

služba

499 502 396

hematologie

499 502 395

Následná péče

Následná péče

499 502 367

Oddělení akutní medicíny

sestry - OAM

499 502 333

sestry - NIP

499 502 222

Rehabilitace

Rehabilitace

499 502 307

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál