Dopravní zdravotnická služba Liptrans s.r.o.

Přeprava DRNR - doprava raněných, nemocných a rodiček

  • Jsme tu již od roku 1994
  • Naše Zdravotnická dopravní služba (ZDS) se zabývá přepravou DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček)
  • Jsme začleněni do IZS – (integrovaného záchranného systému ČR)
  • Všechny naše sanitní vozidla jsou vybaveny AED (automatizovaný externí defibrilátor)
  • Jsme nestátní soukromá zdravotnická dopravní služba
  • Nabízíme velmi kvalitní služby v podobě moderního vozového parku a řádně vyškoleného personálu se slušným a vlídným vystupováním
  • Pracujeme v non-stop nepřetržitém režimu 24 hodin denně

Jsme smluvní partneři všech českých zdravotních pojišťoven

111

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna

209

ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

201

VOZP

Vojenská zdravotní pojišťovna

211

ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Č.R.

205

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

213

RBP

Revírní bratrská pokladna Ostrava

207

OZP

Oborová zdravotní pojišťovna - zaměstnanců bank a pojišťoven

Zajišťujeme odborný zdravotní transport pacientů po celé České Republice a i celé Evropě. Působíme v Královéhradckém kraji v oblasti Krkonoš, Trutnova, Úpice, Malých Svatoňovic, Chvalče, Pilníkova, Vlčic, Mladých Buků, Svobody nad Úpou, Pece pod Sněžkou, Velké Úpy, Horní Malé Úpy, Albeřic, Janských Lázní, Žacléře Hajnice a od roku 2011 i celou oblast Dvora Králové nad Labem.

Pro pacienty pojištěné u výše uvedených českých zdravotních pojišťoven jsou naše služby zcela zdarma (pokud má pacient od svého obvodního či ošetřujícího lékaře lístek k přepravě pacienta)

Na transport sanitním vozem má nárok každý pacient, který se necítí na cestu k lékaři po své ose či hromadnou přepravou osob (kontrola, vyšetření, rehabilitace, výkon, příjem pacienta, RTG atd.) a dále pak i na cestu zpět ze zdravotnického zařízení domů.

Všechny vozy jsou plně vybaveny, dle platných vyhlášek pro provoz DRNR v ČR specializovanou firmou, která má normované licence k přestavbám sanitních vozů.

 

Pokud jste nemocní, tak velice rádi vyhovíme Vašim přáním a pomůžeme Vám s dopravou k lékaři či od lékaře a přejeme Vám brzké uzdravení.

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál