Nemocnice Dvůr Králové n. Labem

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Centrální příjem

Centrální příjem

499 300 600

Chirurgické oddělení

ambulance - nemocnice

499 300 638

ambulance - nová poliklinika

499 622 598

JIP

499 300 606

inspekční pokoj - přízemí

499 300 639

inspekční pokoj - 1. patro

499 300 651

Dětská LSPP

Dětská LSPP

499 300 698

Gastroskopie a endoskopie

Gastroskopie a endoskopie

499 300 673

Interna

ambulance - nemocnice

499 300 637

ambulance - nová poliklinika

499 320 503

JIP

499 300 652

inspekční pokoj - odd. ženy

499 300 645

inspekční pokoj - odd. muži

499 300 655

Laboratoř

biochemie

499 300 615

hematologie

499 300 626

odběry krve - nová poliklinika

499 329 602

Lékárna - nová poliklinika

Lékárna - nová poliklinika

499 629 285

Následná péče

inspekční pokoj - přízemí

499 300 659

inspekční pokoj - 1. patro

499 300 662

Radiodiagnostika

CT

499 300 750

RTG - nemocnice

499 300 613

RTG - nová poliklinika

499 622 590

ultrazvuk

499 300 618

Rehabilitace

nemocnice

499 300 644

nová poliklinika

499 623 750

Urologie

ambulance - nemocnice

499 300 619

ambulance - nová poliklinika

499 623 161

ambulance - Nová Paka

493 721 650

inspekční pokoj

499 300 643

Vrátnice

Vrátnice

499 300 611

 

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál