Nemocnice Trutnov

Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

ARO

ARO 1

499 866 200

ARO 2

499 866 278

Chirurgické oddělení

ambulance - všeobecná

499 866 244

ambulance - dětská

499 866 243

odborné poradny

499 866 341

JIP

499 866 277

pooperační odd.

499 866 247

inspekční pokoj - odd. muži

499 866 241

inspekční pokoj - odd. ženy

499 866 240

Dětské oddělení

ambulance a pohotovost

499 866 288

inspekční pokoj - odd. dětské

499 866 290

insp. pokoj - odd. novorozenecké

499 866 475

Dialýza

Dialýza

499 866 282

Gynekologie a porodnice

ambulance - gynekologická

499 866 464

ambulance - urogynekologická

499 866 466

ambulance - Svoboda n/Ú

499 871 140

ambulance - Úpice

737 231 182

ultrazvuk

499 866 465

inspekční pokoj - gynekologie

499 866 478

inspekční pokoj - porodnice

499 866 477

Hematologie a transfuzní oddělení

dárcovský úsek

499 811 272

laboratoř - hematologická

499 813 061

laboratoř - transfuzní

499 813 060

odběry krve

499 813 061

poradna

499 811 264

Interna

ambulance - všeobecná

499 866 113, 499 866 114

kartotéka (objednávky)

499 866 273

Cévní a Kardiologická poradna

499 866 260

diabetologická poradna

499 866 261

endokrynologická poradna

499 866 261

gastroenterologická poradna

499 866 262, 499 866 273

nefrologická poradna

499 866 428

ultrazvuk GE

499 866 263

ultrazvuk, kardio echo

499 866 215

JIP

499 866 255

inspekční pokoj A

499 866 257

inspekční pokoj B

499 866 256

Klientské a informační centrum

Klientské a informační centrum

499 866 498, 499 866 499

Klinická biochemie

metabol. poradna - objednávky

499 866 429

metabol. poradna - ordinace

499 866 425

odběry krve

499 866 424

odběry oGTT - objednávky

499 866 307

provoz

499 866 309

příjem materiálu

499 866 307

Kožní oddělení

Kožní

499 866 493

Lékárna

Lékárna

499 397 115

Mikrobiologie a imunologie

antibiotické středisko

499 866 417

laboratoř - cytogenetická

499 866 413

laboratoř - mikrobiologická

499 866 410

NRL patogenní aktinomycety

499 866 415

odběry a příjem materiálu

499 866 420

Neurologie

ambulance a poradny

499 866 232

elektroencefalografie (EEG)

499 866 276

elektromyografie (EMG)

499 866 335

inspekční pokoj

499 866 334

Nukleární medicína

ambulance, odběry krve

499 866 344

laboratoř

499 866 343

Onkologie

ambulance - všeobecná

499 866 301

ambulance - chemoterapeutická

499 866 327

ozařovna kobalt

499 866 329

ozařovna TUR

499 866 328

inspekční pokoj

499 866 325

Ortopedie

ambulance 1

499 866 352

ambulance 2

499 866 354

ambulance Úpice

499 846 069

ambulance Žacléř

499 878 515

inspekční pokoj

499 866 351

Oční oddělení

ambulance

499 866 299

laser, OCT, FAG

499 866 159

objednávky

499 866 498, 499 866 499

ORL

ambulance 1

499 866 270

ambulance 2

499 866 296

Plicní oddělení

ambulance

499 866 350

kalmetizace (objednávky)

499 866 491

Pohotovost

zdravotnické informační centrum

499 840 100

ordinace (víkendy a svátky)

499 866 117

Radiodiagnostika

CT

499 866 316

magnetická rezonance

499 866 115

mammografie

499 866 318

RTG

499 866 315

RTG - interní pavilon

499 866 259

skiaskopie

499 866 318

ultrazvuk

499 866 225

Rehabilitace

ambulance (objednávky)

499 866 274

ambulance Úpice

499 846 064

neurorehabilitace

499 866 274

inspekční pokoj

499 866 427

Ústředna

Ústředna

499 866 111

Nabízíme moderní vozový park a řádně vyškolený personál